Člověk jako společenská bytost vytváří společnost, protože mu přináší výhody. Pokud výhody ze soužití v rodině, ve firmě či ve společnosti neplynou, pak jedinec společnost opouští nebo se ji snaží dle svých znalostí a schopností změnit. Každé soužití je založeno na pravidlech, zákonech, které platí obecně a které si společnost dohodne. Jsou to nejen fyzikální a chemické zákony platné ve vesmíru, biologické zákony této planety a společenské zákony společnosti. Každá civilizace vytváří své podmínky, které jsou nazývány paradigmatem. Je to vždy směs v té době nejnovějších vědeckých poznatků zasazených do určitých náboženských a filosofických zákonitostí v prostoru a čase, které chce ta určitá společnost dodržovat a na základě, kterých byla ustavena. Víme na základě historie, za jakých podmínek úspěšné civilizace fungovaly a na základě jakých porušovaných pravidel došlo k zánikům těchto společností. Nemocná společnost je jako nemocný organismus. Je to jako rakovina společnosti, když pro některé části společnosti dohodnutá obecně platná pravidla neplatí. Většinou po určitou dobu existuje cesta nápravy a návratu. V těle se umíme bránit rakovině pomocí přípravku ASD. Je to jako v PANSOFII o komunikaci.

Vše, co existuje a pohybuje se v prostoru a čase, můžeme nazvat systémem, formou energie, která má svou vnitřní strukturu a vztahy. Samozřejmě i člověk je vícedimensionální bytostí, která má svou mysl, emoce a tělo. Mentální, psychické a tělesné zdraví. Celý svět je složen z podsystémů, které tvoří systémy resp. nadsystémy a to vše se děje na základě jasně daných zákonů, pravidel energetické výměny či komunikace.

Již víme, že nedodržování pravidel přináší krizi hodnot, krizi společnosti, nutnost změny paradigmatu, na kterých je systém, společnost vystavena. Vždy je nutno léčit podsystémy a tím systémy resp. nadsystémy. Jinými slovy, když pomůžeme nemocnému člověku, pomůžeme tím i nemocné společnosti. Víme, proč je člověk, společnost nemocná? Víme, jak člověka, společnost léčit? Jde nám to? Asi bude nutná změna myšlení, psychického vnímání a našeho chování jako každého jedince na základě všech změn, které nám život ve společnosti přináší?

Kam to ona námi budovaná společnost dospěla? Jaké je naše poznání? Poučili jsme se z historie a chyb našich předků různých civilizací? Něco někde vázne? Víme, co je třeba? Je naše poznání dostatečné? Kde jsou hranice toho, co nazýváme zdravé a co nemocné? Kdy začneme léčit? Jakou cestou se má jedinec vydat pro udržení a zároveň růst sebe sama, rodiny, firmy, národa, lidstva, planety?

Vše je dáno procesem komunikace uvnitř každého systému. Přirozená komunikace znamená zdraví. Blokovaná a manipulovaná komunikace znamená nemoc. Existuje universální proces komunikace platný v celém vesmíru, chcete-li Universu, platný pro každý jeho podsystém. Všechny fyzikální, chemické, biologická a společenské zákony jsou jen odrazem fungování tohoto procesu komunikace. Je viditelný a pochopitelný ve všech fyzikálních i metafyzických vědách. Proto je využitelný ve výchově, vzdělávání resp. v celé společnosti. Můžeme nabídnout řadu aplikací, které usnadní jeho pochopení a uvědomění si tohoto procesu komunikace v každém okamžiku našeho života. Pojďme se poučit z přírody, z naší lidské minulosti a hledejme cestu k uzdravení sama sebe.

Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků