Zdravím Vás,


připravil jsem pro Vás knihu či seriál o Pansofii, universální teorii o energii. Říkáte si, že takových teorií už bylo.


Proč by to mělo být zrovna teď jinak?


Potřebujeme vůbec nějakou teorii?


První, co Vás napadne je, že VY jako fyzická osoba takovou teorii nepostrádáte. Říkáte si, že nepotřebujete žádnou teorii ani filosofii, stejně jako nemusíte ve svém životě využívat ekonomické teorie či zákony o akciovém trhu, ekonomickou teorii mezního užitku či strunovou teorii v kvantové fyzice. A přesto i tyto teorie a realita ve svém důsledku ovlivňují naše životy a to zásadně. Světová ekonomická krize v roce 2008 změnila celý svět. Je věcí každého z nás, našeho individuálního zájmu o dění ve světě, který je dnes už tak globální, že ovlivňuje každého z nás.


Pansofia, jak teorii nazývám a doufám s laskavým svolením pana J. A. Komenského, popisuje a vysvětluje „všechny“ stavy a pohyby energie resp. formy energie v prostoru a čase našeho Universa. V něm platí jen jedny jediné, obecně platné zákony pro všechnu energii.


Už slyším další otázku: „ Dobrá, ale k čemu je nám taková teorie?


Co přinese či jak změní můj život?“


Je důležitá pro rozhodování v životě?


Všichni se rozhodujeme na základě znalostí a poznání svého okolí. Směřujeme ke svým zájmům, kterých chceme dosáhnout či si je udržet neměnné. Jinými slovy můžeme říci: „Čím vyšší je naše znalost zákonů, které ovládají prostředí, ve kterém se pohybujeme, tím větší je pravděpodobnost, že se tato naše relativní znalost dostatečně přiblíží znalosti takové, abychom si plnili své cíle“.


Potom můžeme s větší jistotou učinit svá rozhodnutí resp. investovat energii s konkrétním očekáváním svého budoucího stavu. V každém okamžiku svého života ať chceme či nechceme, se musíme rozhodovat.


Máme jen 3 možnosti řešení jakékoliv situace.


Jsou to: ANO chci změnu proti mému současnému stavu

NE nechci změnu resp. chci udržet svůj současný stav.

To jsou rozhodnutí o pohybu, o Vaší budoucí investici v nějakém směru se znalostí prostředí pro Váš budoucí očekávaný stav. Poslední možností řešení je odpověď:

NEVÍM. Ta však není rozhodnutím, protože VY nevydáváte svou energii jako v prvních dvou případech, ale čekáte na nějakou další informaci, na nějakou radu, na nějaký signál či energetickou situaci, konstelaci, abyste se mohli rozhodnout. Toto řešení, kdy neinvestujete energii, znamená, že jste ovlivňováni jen svým okolím a ději ve Vašem okolí do té doby, dokud nerozhodnete o svém stavu resp. o svém budoucím stavu.


Ona relativní znalost, stupeň Vašeho poznání zásadně ovlivňuje Váš stav. Koncentrace Vašich znalostí od rodičů, ze školy, Vaše životní zkušenosti, atd. jsou Vaším stavem resp. určitým stupněm poznání. Právě jeho prostřednictvím děláte vše, co děláte. Vaše rozhodnutí přímo úměrně souvisí s Vaším poznáním. Čím vyšší poznání máme, tím více jsme přesvědčeni o naší relativní pravdě. Protože vše je relativní, ale o tom někdy později.


Máme dostatečné poznání o fyzikálních a metafyzických vědách? Zdá se Vám, že všechny vědy fungují podle rozdílných, navzájem nesouvisejících pravidel a zákonů nebo si myslíte, že je to natolik složité a nepochopitelné, že to vůbec nelze postihnout?


Právě toto si klade za cíl Pansofia. Budu se Vám snažit dokázat a to jak historickými příklady či důkazy, stejně tak nejnovějšími vědeckými objevy, že ona jednotná pravidla a obecně platné zákony existují, a že jsou velmi jasná a svým způsobem jednoduchá.


Říkáte si, že vše bylo již mnohokrát řečeno i napsáno. Ano, máte pravdu. Pansofia staronovými způsoby poukazuje na důležitost sebe-poznání a poznání bytí v Universu. Pro současnou společnost je nutné hovořit, vysvětlovat, obhajovat a dokazovat vše jejich současnou řečí. Touto řečí je řeč čísel, logiky a matematiky. Nebojte se, nebudeme Vás zatěžovat dalekosáhlými výpočty. Budeme se naopak snažit, co nejpřijatelnějším způsobem tak, jak jako kdysi učitel národů J. A. Komenský slovem, obrazem a příkladem o pravdě BYTÍ, Vám zprostředkovat poznání a přístup k informacím.

Budeme-li se snažit pochopit spojené, pak můžeme začít spojovat pochopitelné. Proto jsme pro Vás připravili seriál o Pansofii. Není důležité, kolik dílů bude, ale budu Vám to předkládat kousíček po kousíčku a vždy u toho bude i obrázek.


S díky Jan Michael Kubín


Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků