PANSOFIA
Proces univerzální komunikace

Každý z nás žije svůj vlastní život. Obecně platí, že my sami sesvobodně rozhodujeme o svém konání a proto, my sami také vytváříme poptávku po určitých zdrojích a typech energií. Před lety jsem sepsal PANSOFII jako povídání o základním principu komunikace, který platí v celém Universu.


Popsal jsem vznik a vývoj Universa a všech jeho podsystémů pomocí výkladu o jeho stavech a pohybech jako energie v prostoru a čase. Tato logika vývoje BYTÍ má svá jasná pravidla a posloupnosti. Nyní vám popíšu 3 hlavní myšlenkové pilíře PANSOFIE.


První pohled


Předkládám universální řešení vědomého rozhodování o dalším vývoji energetických forem a to nejen u člověka, ale i jeho společenských forem, které vytváří. Výklad logicky dokazuje strukturu BYTÍ v makro i mikrosystémech. Jinými slovy bychom mohli říci, že jde o aplikaci teorie relativity v dalších vědních oborech a ne jenom v matematice a fyzice.

                                                                                               

Druhý pohled


Popisuji proces universální komunikace vně i uvnitř každého systému ve vztahu k vývoji života jako procesu střídání určitých stavů a pohybů pro dosažení určité kvantity a kvality života. Jinými slovy bychom mohli říci, že v různých vědních oborech přicházím s odpovědí, proč jsou prvočísla prvočísly a jak je této posloupnosti využito v přírodě.                

                                                                              

Třetí pohled


Každému energetickému systému totiž stačí resp. musí stačit jen ta úroveň poznání, kterou v tom daném okamžiku disponuje. Popisujeme nejen toky energií, ale i bloky energií, které jsme si v minulosti vybudovali, a které v současnosti realizujeme. Jinými slovy sjednocuji všechna tato poznání pod jednu jedinou střechu vyššího poznání.


Vzpomeňme J.A.Komenského a jeho „Labyrint světa a Ráj srdce“. My jsme těmi poutníky po Universu. To, co Vám mohu nabídnout, je poznání cesty po našem domově, resp. naším Universem. Zájemcům nabízím i konkrétní nástroje, jak si zákonitosti Universa vědomě osvojit a využívat je v reálném životě. Můžeme se spolu vydat na cestu poznání dokonalosti BYTÍ UNIVERSA - vítejte na cestě poznání v labyrintu Universa.
PANSOFIE jednoduchým způsobem popisuje a vysvětluje fungování universálních zákonů, resp. existujících stavů a pohybů energetických forem, jak z pohledu fyzikálních, tak i metafyzických vědních oborů. Svými příklady dokazuje universálnost BYTÍ energie v prostoru a čase.


Těším se na Vás

Jan Michael Kubín

Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků