DIAGNÓZA CIVILIZAČNÍCH CHOROB - DIAGNÓZA PŘÍČIN ONEMOCNĚNÍ

Veškeré informace týkající se KARDiVARu naleznete na webu kardivar.eu

Máte zdravotní problémy? Máte neurčité problémy a nevíte, co může být důvodem těchto problémů? My Vám umíme nabídnout rychlou a opakovaně kontrolovatelnou diagnózu Vašeho zdravotního stavu resp. stresu Vašeho autonomního nervového systému. Každý klient sám rozhoduje do jaké hloubky a jak velkého detailu diagnózy bude mít zájem jít.

     Využíváme nové metody měření stresu přístrojem KARDiVAR a 3 D diagnostika srdce HeartVue na základě variability srdečního rytmu. Během 5 minut měření jsme schopni diagnostikovat stav Vašeho srdce a nervového systému jako jednu nezbytných podmínek Vašeho zdraví. Na základě změřené změny adaptace samoregulačních mechanismů autonomního nervového systému a na základě diagnózy stavů, pohybů a průběhu komunikace v systému, lze stanovit diagnózu stresu a navrhnout léčbu. 


Tato metoda Vám dovoluje preventivními a kontrolními měřeními řídit své zdraví.


Nová kvalita prevence – objektivizuje, měří a kontroluje stav organismu

Lidé jsou v dnešní době děleni pouze na zdravé a nemocné. Námi nabízená metodika umožňuje v populaci zdravých lidí dle měřitelných parametrů a dle různého stupně aktivity a stupně rezerv jejich autonomního nervového systému, měřit různé stupně rizik a případného selhání těchto regulačních a adaptačních mechanismů organismu. Důležité je, že to umíme diagnostikovat ještě v době, kdy se tato selhání jiným způsobem neprojevují. Jde především o oblast tzv. civilizačních onemocnění ( viz. níže).

Hlavním naším přístupem a metodou je přesná diagnóza autonomního nervového systému. Pokud je tento komunikační systém v člověku zatížen, blokován, je-li ve stresu, pak vysoce stoupá riziko onemocnění a následně přichází nemoc některé z orgánů. V takovém případě nemá příliš smysl léčit ve svém důsledku postižený orgán, ale nejprve musíme začít s léčbou nervového systému a teprve pak, s léčbou postiženého orgánu.

My umíme navrhnout terapii pro zbavení se nemoci, odstranění stresu a eliminaci rizik. U každé léčby i v jednotlivých fázích je možné měřit její účinnost resp. umíme  kontrolovat, zda-li zvolená léčba je u klienta prospěšná a jak je prospěšná.


Říká se, že jsme tím, jak myslíme a jak cítíme. To vše v nás vytváří ojedinělý a vždy aktuální mix rozhodnutí, které mají svůj řád vnitřních a vnějších projevů na těle. Celostní přístup ke klientovi je založen na diagnóze klientova způsobu uvažování, úrovně prožívání a ukládání prožitků do vědomí a podvědomí až po jeho a rodinnou anamnézu. Dnes se například ví, že rakovina je geneticky dána pouze z cca 8%, zatímco výchova a životní styl klienta bývá příčinou v 85 %. Naše metoda měření stresu nám umožňuje objektivizovat ukazatele rizik pro vznik civilizačních chorob. Snížením nebezpečnosti určitých rizik se snižuje existující stres v systému a nemoc je postupně vyléčena. Naše nabídka je kombinací různých terapií realizovaných v jednotlivých fázích jako např. užívání potravinových doplňků, terapie psychologického a dietetického charakteru, změny životního stylu a mnoho dalších.

Našimi klienty jsou především lidé s následujícími nemocemi:

.  hypertense  - vysoký tlak

.  kardiovaskulární nemoci

.  nemoci nervového systému

.  cukrovka

.  hormonální dis-balance

.  nemoci metabolického syndromu

.  rakovina

.  alergie

.  obezita

.  nemoci z povolání

.  nemoci pohybového aparátu

.  nemoci jednotlivých orgánových soustav


Klientovi sdělujeme jeho úroveň stresu v organismu, definujeme rizika a jejich kombinace, které jsou pro zdraví nebezpečné. 

Klientovi nabízíme kombinaci terapií v jednotlivých fázích   

Klientovi nabízíme možnost kontroly úspěšnosti léčby na konkrétní terapii.


Kontaktovat mne můžete telefonicky, či e-mailem, vešekeré adresy jsou uvedeny v sekci Kontakt,

Dále mohu uvést některé reference na členy našeho týmu:

MUDr. Kučera (www.drkucera.eu)

MUDr. Patera (www.HRVKlinik.eu)

www.uzdravení.eu


Pro váhu našich dalších jednání jsem připraven Vám nabídnout:

  • Seznam lékařů využívajících KARDiVAR v Čechách a na Moravě

  • Seznam lékařů v zahraničí především Německo, Švýcarsko, Slovensko, Rusko, Slovensko, Maďarsko, Kanada  a další

  • Seznam přednášek na mezinárodních symposiích

  • Webové servery mezinárodních sdružení zabývajících se variabilitou srdečního rytmu (VSR)

  • Výsledky měření a reference od pacientů s jejich souhlasem

  • Udělená ocenění lékařům zabývající se VSR

  • Certifikáty a další podklady

Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků