Je nabízeno celkem 9 kursů, které pořádám v 6 dvouhodinových lekcích během 3 nebo 6 měsíců dle dohody. Obsahem každé lekce je 30 minut teorie a 90 minut praktických her a aplikací, které si účastníci sami zkoušejí.


I. Úvod do teorie - Pansofie ve filosofii, ve vědě a víře                          

1. úvod  - principy, prostředí, harmonie, komunikace

2. hry, příklady z filosofie, vědy, víry - paradigma

3. hry,příklady projekt Ráj 

4. hry,příklady makro a mikrosvět, struktura Universa

5. hry,příklady energetické změny, růst poznání změna paradigma  

6. závěr- část  symboly 1až 6

II. Aplikace Pansofie, komunikačního procesu v podobě her o způsobech, jak se chovat v naší sféře „chaosu“        

1. úvod - principy, prostředí, harmonie, komunikace

2. hry, příklady z hrubohmotného světa 

3. hry, příklady z jemnohmotného světa a kombinace

4. hry, příklady toky, bloky  a cesta dobra a zla,  

5. hry, příklady osud a svobodná vůle 

6. závěr - část  symboly 7 až 9

III. Aplikace Pansofie, komunikačního procesu v podobě her pro udržení svého zdraví ( IQ - mentálního, EQ - emočního a FQ - fyzického zdraví)                  

1. úvod - principy, prostředí, zdraví, harmonie, komunikace

2. hry,příklady podsystém, systémem, nadsystémem 

3. hry,příklady podvědomí, vědomí, nadvědomí

4. hry,příklady IQ, EQ, FQ

5. hry,příklady autonomní nervový, hormonální a imunitní systém

6. závěr - část  


IV. Aplikace Pansofie, komunikačního procesu v podobě her pro pedagogiku a hry pro ty nejmenší o živé a neživé přírodě                                                            

1. úvod - principy, prostředí, harmonie, komunikace

2. hry,příklady IQ, EQ, FQ 

3. hry,příklady prostor, čas, matematika, geometrie 

4. hry,příklady pohádky, bajky 

5. hry,příklady živá a neživá 

6. závěr - část úvod do obecné fyziky, chemie, biologie, společenských věd 


V. Aplikace Pansofie, komunikačního procesu v podobě her pro pedagogiku společenských věd pro menší i dospělé

1. úvod - principy, prostředí, harmonie, komunikace

2. hry,příklady společenství buněk, orgánů, Ega  

3. hry,příklady rodina - vznik, růst, transformace rodiny

4. hry,příklady vzdělání, dělba práce, firma, podnikání

5. hry,příklady region - stát, ekonomika, právo, politika 

6. závěr - část realizace změn lidstvo - příroda - planeta

VI. Aplikace Pansofie, komunikačního procesu v podobě her ve fyzice, chemii a biologii

1. úvod  - principy, prostředí, harmonie, komunikace

2. hry,příklady kvarky - vyšší elementární částice HH a JJ - fyzika 

3. hry,příklady atomy  - chemie

4. hry,příklady buňky  - biologie

5. hry,příklady příroda - biogenní, flora, fauna - člověk 

6. závěr - část hry,příklady člověk a příroda - ekologie

VII. Aplikace Pansofie, komunikačního procesu v podobě her pro udržení a rozvoj rodiny jako základu společnosti

1. úvod - principy, prostředí, harmonie, komunikace

2. hry,příklady historie patriarchát, matriarchát, vznik, změny a důvody 

3. hry,příklady tradice, zvyky, vlivy externí a interní 

4. hry,příklady změny, růst, fixace - rasy, migrace 

5. hry,příklady výchova, poznání, sexualita, IQ, EQ, FQ  

6. závěr - část procesu, hry,příklady bloků rozvody, potraty, .. 

VIII. Aplikace pro udržení a rozvoj člověka jako homo economicus - nabídka práce na změněném trhu krize, podnikání v době krize, vztahový a stress management

1. úvod - principy, prostředí, harmonie, komunikace

2. hry,příklady historie dělba práce, rozdíly ras, jazyky 

3. hry,příklady růst poznání, vzdělání, zkušenosti, podnikání  

4. hry,příklady vztahový management  

5. hry,příklady stres management

6. závěr - část procesu, hry,příklady tvořící, utrácející, určující - prostředí 


IX. Aplikace Pansofie v metafyzických vědách

1. úvod - principy, prostředí, harmonie, komunikace

2. hry,příklady paravědy, věrouky, věda teoretická  M=M

3. hry,příklady jedno a vícebožstevné, struktura 

4. hry,příklady astrologie, numerologie, tarot 

5. hry,příklady práce s cchi, tao, reiki  

6. hry,příklady duch, duše, tělo 


Věřím, že se shodneme na tom, že nejdůležitější jsou naše rozhodnutí ve vztahu k universálnímu poznání resp. znalostem či neznalostem zákonitostí našeho domova. Tato pravidla se lidé snaží vysvětlit skrze 3 pilíře poznání víru, vědu a filosofii. Pro každé naše rozhodnutí, máme vždy své důvody, které vycházejí z našeho poznání. To má dva základní parametry resp. stavy poznání sama-sebe a pak poznání okolního světa, ve kterém se rozhodujeme. Pro každého je stav obou jeho poznání relativní a zde nabízím svou pomoc.


Pomáhám zájemcům udržet nejen jejich fyzické, duševní a mentální zdraví, ale nabízím jim cestu, jak pochopit a harmonizovat společenské systémy, kterých jsou součástí jako je rodina a firma a jsme také odpovědni jako občané státu, příslušníci rasy a obyvatelé planety a podsystémy Universa.


Těším se na Vás

Jan Michael Kubín

Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků