(.) Minule jste uvedl určitý postup k učinění investice. Dobrá. Já si o sobě myslím a tvrdím, že jsem aktivní archetyp. Jinými slovy již vím, že bych měl být aktivní, ale zde vystává další problém.


(??) Jak být aktivní, aby nás to vedlo do harmonie BYTÍ?


(K) Řekl jste, být aktivní. To znamená, že z určitého stavu BYTÍ se budete snažit dostat do nového stavu BYTÍ. V následujících kapitolách začneme mluvit o akcích a reakcích na akce. Budeme popisovat činnosti a kontrolní činnosti, které nazýváme aktivitou, investicemi, pohyby. Budeme samozřejmě prosazovat a doporučovat pro-harmonické aktivity. Nejprve začneme mluvit o aktivitách archetypů, kdy:


-          jeden archetyp ( systém -S ) činí pohyb pro stavy svůj a nadsystémů (NS) a to z pohledu výhodnosti či nevýhodnosti pro Universum

-          více archetypů ( podsystémů - PS) činí pohyby pro stav systému a to z pohledu výhodnosti či nevýhodnosti pro nás jako systém resp. nadsystém


Dále si popovídáme o přicházejících reakcích z okolních systémů a nadsystémů. Abychom mohli dokončit jednu otáčku spirály vývoje, jak se ve filosofii říká „negace negace“, musíme též popsat a vysvětlit naši reakci na jejich reakci resp. naši reakci na jejich akci.


(.) Rozumím. Jde o projev naší svobodné vůle v osudovém prostředí, jak jste říkal. Za osudové prostředí si můžeme svými dřívějšími rozhodnutí mi, které jsme zvolili před narozením a to v závislosti na našich životních úkolech. S těmito aktivitami jsou však spojeny rizika a problémy. Ne vždy a všude je možné se jim vyhnout.


(??) Můžeme si popovídat, kde se skrývají ony rizika?


(K) Máte pravdu, že každá aktivita se může změnit z pro-harmonické na dis-harmonickou na cestě k plánovanému budoucímu stavu BYTÍ. To se stává při chybném odhadu situace v důsledku nedostatečného poznání okolního osudového prostředí. Zjistíme-li v průběhu uskutečněné investice, pohybu nebo až v cílovém čase, že naplánovaný stav neodpovídá našemu očekávání, jsme nuceni nový stav analyzovat a znova reagovat resp. investovat. Proto doporučuji stále měřit, vážit a vyhodnocovat průběžné i konečné výsledky následujících kroků jako formy energie ve stavech a pohybech:

-          volba cíle(ů)

-          hloubka a výsledek analýz(y) BYTÍ stavů a pohybů

-          zvolení směru aktivity, pohybu

-          velikost investované energie

-          způsob investice, jak je prováděna

-          odhad reakcí prostředí resp. okolních systémů, ale svých podsystémů a nadsystémů


Jinými slovy absence kontroly znamená, že zapomínáte na trvalou analýzu po celou dobu aktivit(y). O kontrolních mechanismech a relativní velikosti problémů, dis-harmonií budeme mluvit v dalších kapitolách. Nyní jsme si nastínili o čem budeme mluviti v následujících kapitolách. Vraťme se nyní k Vaší otázce „ jak „ a s jakou odpovědností vůči svým podsystémů, okolním systémů a nadsystémů.


(.) Naše odpovědnost odpovídá našemu stavu poznání.


(K) Ano. Svým způsobem bychom mohli ono filosofické konstatování „negace negace“ zjednodušit na spirálu akcí a reakcí. To je již známe, ale také to můžeme nazvat spirálou střídání víry a poznání a opětovné víry a poznání při vyšší či nižší koncentraci BYTÍ archetypu. Někdo jiný by mohl říci, že jde o střídaní aktivit příprav na zkoušky a aktiv pro složení zkoušky a opětovné přípravy a složení jiné další zkoušky.


(??) No dobrá. To zní logicky. Jak, ale investovat? Jaká konkrétní pravidla dodržovat? Existují vůbec?


(K) Jistěže existují. Vše, všechna energie v Universu má svůj pevný řád realizovaný na základě 7 nejvyšších zákonů Universa. Vše se vyvíjí na základě postupné koncentrace energie v systémech, archetypech podle popisované Pansofie s cílem systému, archetypu naučit se a dosáhnout maximálního stavu poznání, které mu umožní opustit starý stav BYTÍ a dostat se do nového stavu BYTÍ. Jde o aplikaci číselné řady popisované Pansofií v podmínkách BYTÍ v Universu.


(.) Víte, tomu moc nerozumím. Přestože celou dobu o tom mluvíte v obou seriálech na Osudu. Potřeboval bych teoretický i praktický příklad, jak se chovat.


(??) Uměl byste to vyjádřit či nějak shrnout? Jiný slovy shrnout, jak docílit oněch požadovaných stavů a pohybů v Universu?


(K) Pokusme se v této kapitole popsat asi ty nejzákladnější principy „jak“ i když je najdete v celém textu Pansofie. O ničem jiném totiž celou dobu nemluvíme. Svůj cíl musíte zvolit sami, to je Vaše svobodná vůle. S analýzou stavu BYTÍ Vám také pomoci nepomohu, nejsem Vaším poznáním a ani neznám Váš stav poznání, kterým Vy své BYTÍ analyzujete. Jediné čím jsem možná mohl trochu pomoci je, sám výklad Pansofie, který doufám ovlivnil Vaše poznání. Řeknu-li to jinak, Pansofia si dala za cíl nabídnout Vám výklad poznání BYTÍ Universa. Vydávám energii v podobě Pansofie a činím tak, z toho důvodu, že nadsystémy mou investici ocení a posunu se ve svém BYTÍ do vyšší koncentrace. Jinými slovy vytvářím nabídku a tím zároveň vytvářím poptávku po určitých typech, formách energie, které očekávám, že mi budou nabídnuty. S tím, čím Vám mohu pomoci, je poukázání na projevy 7 zákonů v životě na našich cestách k vyšší koncentraci BYTÍ a k našim cílům.


(?) Jak BÝT aktivní?

 

(K) Základním principem je vytvoření poptávky po energii tím, že nabídnete svou energii. Uvolníte prostor. Jste aktivní, tím vytváříte nabídku a následně i poptávku po určitých typech energie z jednotlivých archetypů různých úrovní systémů i nadsystémů. To jsme si vysvětlili již minule.

 

(??) Ale JAK BÝT aktivní? Jakou nabídku energie uskutečnit?


(?) Co umíte? Jaké jsou Vaše zkušenosti, poznání?


(K) To, co umíte. To, co znáte. Zde záleží právě na analýze Vašich cílů, schopností, možností a na analýze okolního prostředí a zájmů okolních systémů a nadsystémů. Na základě Vaší analýzy mohou nastat dva základní stavy BYTÍ, ve kterých se můžete nacházet.


Dám přirovnání. Můžete se:

-          nacházet ve slepé uličce, která nikam nevede dle Vašeho stavu poznání.

Energie je zde strnulá. Nemáte důvod vydávat energii, protože Vám připadá

vše marné. Nevíte kam dále směřovat. Zde cítíme, že je něco špatně.

-          nacházet v hlavním proudu dění, kde můžeme libovolně nabízet a poptávat energii. Vše je zde v pohybu a když se energie pohybuje, pak je to dobře.


(??) Jak se mám chovat ve slepé uličce a jak v hlavní proudu? Jak mám být aktivní? Mám stále stejnou otázku.

 

(K) Zjistíme-li, že jsme v BYTÍ určitého archetypu ve slepé uličce. Pak cítíme, že většina našich investic bude marná, k ničemu a tudíž dis-harmonická. Přesto víme, že musíme svou energii rozhýbat a investovat. Jediný správný směr investice je směr k hlavnímu proudu. Jinými slovy se musíme vrátit na hlavní silnici či ze slepého ramene řeky na její hlavní tok. Přirovnání ke slepé ulice, která nikam nevede nebo slepého ramene na řece, kde voda stojí a nikam neteče, je podobným příkladem z minulých dílů se sklenicí s vodou. Zjistěte, kde je hlavní proud a směřujte k němu.

(??) Kterým je to směrem?

 

(K) Na to není jednoduchá odpověď. Mohu Vám jen poradit, jak zjistíte, že se k němu blížíte či se dále vzdalujete. Rada zní hledejte a komunikujte. Ptejte se, kdo může chtít Vaši nabídku energie. Hlavně něco dělejte a sami uvidíte jaký z toho máte pocit. Pak slaďte Váš rozum (IQ), pocity (EQ) a Vaše fyzické možnosti (FQ) a vydejte se zvoleným směrem.

 

(??) Jak zjistím, že jsem již na hlavní silnici?

 

(K) Vaše smysly, nástroje Vaší analýzy sama sebe i okolí Vám budou hlásit změny, které budete vyhodnocovat. Zjistíte-li změny proti původnímu stavu BYTÍ, pak můžete uvažovat o tom, zda-li se blížíte či vzdalujete.


(??) Jak poznám směr?


(K) O směru investice jsme mluvili v samostatné kapitole. Nyní to zjednoduším do identifikování 3 hlavních parametrů.


-          roste-li energetický objem komunikace – je to dobře/ klesá-li a komunikace je bržděna je to špatně - jinými slovy komunikujte, ptejte se, oznamujte, uvolňujte a žádejte data, informace a pak konejte

-          vzniká-li přebytek energie, který můžete investovat je to dobře – roste-li poptávka po Vašich investicích, po pohybu, po názorech, po Vaší aktivitě, je to dobře – jinými slovy nám nové prostředí nabízí určité energie, ale i požaduje od nás aktivitu, což je dobře

-          budete-li vnímat změny ve Vašem poznání ke stavu BYTÍ, k změněné situaci, budete mít nový náhled, budete mít nové pocity a budete se i fyzicky jinak cítit. Vyhodnoťte jak a budete vědět kam směřovat.


Sledujte stav a sladěnost Vašeho IQ, EQ a FQ. Ve slepé uličce se toho příliš nedělo. Jakákoli změna je pro nás signálem k investici.


(.) Dobře. Protože jste řekl, že vše je relativní. Řekneme, že už si myslím, že jsem již na hlavní silnici.


(??) Co dál?


(K) Opět doporučuji dělat analýzu reakcí archetypů v novém prostředí. Myslím tím reakce na stav Vašeho poznání, Vašich pocitů a fyzického stavu. Dále zjistěte názory na změnu ve Vaší rodině, firmě a nálady ve společnosti. To vše je důležité pro Vaše další směřování. Opět si asi položíte otázku, kam chcete směřovat. Čeho chcete dosáhnout z pohledu nového stavu BYTÍ.


(.) Řekněme, že mám vše vymyšleno, co chci od svého budoucího stavu.


(K) Nyní musím říci, že vše, co VY chcete ještě nemusí chtít Vaše tělo, Vaše rodina, Váš zaměstnavatel nebo zaměstnanci a už vůbec na to není zvědavé Vaše okolí a společnost kolem Vás. Takovému dis-harmonickému, manipulačnímu směřování by se jistě všichni kolem Vás začali bránit. Dejme tomu, že se nebrání. Pak máte vše vzájemně vyjasněné, vy-komunikované a svým způsobem odsouhlasené. Větší a zásadní problém začne pro Vás vznikat, když směřování kvantitativních společenských nadsystémů jako rodiny, firmy, národa, .. je jiné něž Vaše cíle. O tom jsme již také mluvili. Nyní se však ptáme na to, jak být aktivní. Máme dva směry volby cesty resp. 4 možnosti dalšího pohybu, jak jsme o tom kdysi mluvili ( viz. symbol 4 a 8 ). Naše poznání nám pomáhá zjistit hlavní směr vývoje archetypů, směřování rodiny, firmy, národa, lidstva, planety, …v Universu. Je na Vás:

-          půjdete-li s nimi dále jejich směrem a to kamkoli ( relativně trvale – souhlasíte s nimi a dále investujete do archetypu )

-          půjdete-li s nimi jen do dokončení nové analýzy ( relativně krátkou dobu, kdy se snažíte archetyp přesvědčit o úpravě směru, stále však investujete do archetypu )

-          (ne)půjdete s nimi, ale ještě vyčkáváte na výhodnější situaci k opuštění archetypu ( relativní krátká doba vyčkávání, kdy však již do archetypu neinvestujete )

-          nepůjdete s nimi už ani minutu a okamžitě opouštíte BYTÍ v současném stavu BYTÍ archetypu ( Vaše investice jsou již namířeny mimo archetyp )


(.) Ano, něco podobného jste už říkal.


(??) Tím jste mi, ale neodpověděl na můj dotaz. Jak být aktivní a jednat podle universálních pravidel Universa směrem do harmonie BYTÍ, kdy přepokládáme, že očekávané BYTÍ je odsouhlaseno vyššími kvantitativními i kvalitativními nadsystémy. To je hrozná a vyčerpávající věta, mohu-li to tak říci? Jak do toho?

 

(K) Jen připomínám, že Universum má své kontrolní mechanismy, o kterých budeme mluviti v další kapitole a abych také předešel Vaší otázce, jak víme, co Universum chce a jak toho dosahuje. Nyní jen řekněme, že těmito mechanismy převádí archetypy resp. své podsystémy na jim odpovídající práci pro něj. Mezi harmonickým jádrem, Duchem Universa a námi je obrovský prostor, ve kterém, jak jsme si již dokazovali se nachází mnoho dalších bytostí, našich nadsystémů. Tyto bytosti, archetypy dohlížejí na plynulost BYTÍ, nad výměnou a toky energie v Universu, nad nádechem a výdechem Universa. Například naše galaxie a celé skupiny galaxií se pohybují Universem resp. jeho prvním prostorem určitým směrem. Dovedete si představit, že my, lidé bychom mohli mít tu sílu změnit směr pohybu těchto obrovských bytostí. Nesmysl, že? Toto také není naším úkolem pro Universum. Naším úkolem v současné lidské podobě BYTÍ je naučit se udržovat harmonii v a mezi biologickými archetypy a plně harmonizovat všechny společenské archetypy. Proto můžeme udělat jen to, co udělat můžeme resp. umíme. Naše energie, naše poznání odpovídá nám svěřeným úkolům. Pokusme se poznat, co je cílem Universa. Budeme-li vědět, co je cílem harmonizujících nadsystémů, budeme také vědět nejen jakým směrem se vydat, ale i jak.

 

(??) Můžete mi přesto více přiblížit, jaký stav a pohyb BYTÍ by se mně měl a zároveň našim nadsystémům líbit?

 

(K) Jsme opět u analýzy současných stavů a pohybů pro budoucí stavy a pohyby BYTÍ.


(?) Zamysleme se a řekněme si, kde je náš cíl BYTÍ? Jak tento cíl ladí s našimi podsystémy? Jak zapadá do BYTÍ ostatních okolních systémů, HH, JJ a HJ archetypů? Jak bude ladit s cíly kvantitativních i kvalitativních nadsystémů? Jaké můžeme očekávat reakce na naše akce, které učiníme v našem reálném BYTÍ?

 

(K) Jsme-li na hlavním proudu a bude-li naše pravidelné investování energie ve směru hlavního pro-harmonického toku energie, budeme dýchat ve prospěch BYTÍ s okolními systémy a nadsystémy. Potom budou naše investice oceněny. Vytváříme-li nabídku energie ve smyslu plnění našich úkolů pro harmonizaci archetypů, pak svou nabídkou vytváříme též poptávku po energii pro odsouhlasené stavy BYTÍ. Tuto poptávanou energii nám okolní systémy a nadsystémy splní, budou-li (nad)systémy opravdu spokojeny s naší prací, energií a investicí pro Universum. Jinými slovy získáme odměnu za investici v podobě nabídnuté energie naplňující námi vytvořenou poptávku. Proto musíme být nejdříve aktivní, nabídnout sebe, svou energii, vydechnout a v následné reakci bychom mohli a měli zjistit, že můžeme opět nadechnout s novou energii a dosáhnout tak očekávaného budoucího stavu BYTÍ. Čím více harmonické a vyváženější bude naše dýchání resp. dávání a přijímání, nabízení a poptávání energie, tím více bude harmonické společné BYTÍ.

 

(??) Říkal jste, že uvedete nějaké příklady, na kterých bychom si to, co říkáte mohli dokázat. Můžete je uvést?

 

(K) Jde o projevy následujících zákonů na každé úrovni BYTÍ v celém prostoru a čase Universa. Jsou to: - zákon koncentrace a dekoncentrace

- zákon duality

- zákon spojených nádob

- zákon zlaté střední cesty ( průměru či . kompromisu )

- zákon kumulované energie

- zákon nadsystému

-zákon souvztažnosti koncentrace

systému a rychlosti pohybu (kvality stavu

a pohybu BYTÍ


Výše uvedené zákony ovládají všechny aktivity, pohyby energie v Universu. Když pochopíme jejich projevy od archetypu k archetypu, pak jsme schopni reagovat a být aktivní. Touto cestou roste naše energetická koncentrace poznání. Archivují se nové zkušenosti. Touto cestou jsme schopni harmonizovat naše BYTÍ ve všech archetypech, kterých jsme součástí. Nezapomínejme, že jsme součástí celého Universa. Máme v sobě paměť všech částic Universa. Tyto částice letěli z centra do periferie Universa a nyní se snaží vrátit zpět do centra, z kterého vzešli. Snaží se o návrat do Ráje BYTÍ.


(??) Co se stane, když plnění úkolů, zkoušek nezvládneme zcela?


(K) Když současné zkoušky zvládneme jen zčásti, pak se nám ty stejné zkoušky vrátí v budoucím čase BYTÍ. Prodlužujeme si svůj čas BYTÍ a plnění zkoušek v tomto prostoru a čase. Což nezní špatně, ale se znalostí minulé kapitoly o aktivníma pasivním systému víme, že je to špatně. V příštím díle si popovídáme o tom, že svou aktivitou ovlivňujeme nejen počet životů, které ještě budeme muset žít, ale v jaké kvalitě BYTÍ resp. žití si připravujeme své další životy. Je známá jedna stará „budovatelská“ fráze, která má však racionální opodstatnění: „Jak dnes budeme pracovat, tak budeme zítra žít“. Dosaďme si za slovo pracovat výraz „být aktivní“ či „investovat“ a zjistíme, že je tato fráze pravdivá.(?) Proč si dělat problémy do budoucna?

 

(K) Můžeme odpovědět další frází: „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra“. Ne však všechny společenské fráze a dogmata jsou pravá. Uděláme–li malé opakování tohoto dílu, pak můžeme konstatovat, že stavy a pohyby BYTÍ v jednotlivých archetypech jsou prosazovány střídáním období nabídek a poptávek po energii v relativně stejně dlouhých cyklech. Jinými slovy jsme se opět dostali ke spirále BYTÍ. Jde o spirálu stavu víry v něco ke stavu poznání toho něčeho a opětovného stavu víry v něco nového a vyššího k následnému opětovnému stavu poznání onoho nového. Jinými slovy jde o cyklus stavu paměti – k pohybu pro nové poznání – ke stavu vlastností – k pohybu a investici – ke stavu nové paměti – k vyššímu pohybu poznání do vyššího stavu vlastností v novém BYTÍ atd.


O příkladech ze života a o příkladech z různých vědních disciplín včetně projevů všech 7 zákonů si popovídáme příště.Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků