(?) Co nám vyplývá z jednotlivých umístění středů S1, S2 a S3 ?


(.) Tupoúhlý trojúhelník je nejméně vyvážený. Bod S3 je úplně mimo kruh. Pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník je více vyvážený. Bod S2 je blíže S1 a bod S3 se nám již posunul do kruhu. Rovnostranný trojúhelník je více vyvážený ze všech a více už ani být nemůže. Body S1, S2 a S3 se nacházejí na stejném místě.


(?) A co nám z toho plyne?

 

(.) Že můžeme resp. měli bychom hlídat svoje energetické parametry jako systému, protože můžeme harmonizovat stejně jako můžeme destruovat svůj systém.

 

(K) Ano, velmi přesně. svými investice, rozhodnutími, co jsme činili, činíme a co budeme činit ovlivňujeme náš vlastní energetický systém. Naše tělo a duši. Nyní je dobrá příležitost poukázat na jeden ze silných symbolů a to je Davidova šesticípá hvězda složená ze dvou rovnostranných trojúhelníků představující tělo a duši. Nejlepším ochranou je být vyvážený. Být harmonický sám v sobě a s Universem.

 

(??) To zní velmi hezky, ale úplně obecně. Uměl byste toto, co říkáte znázornit a vysvětlit pro oněch 32 částic v 1-ním prostoru?

 

(K) Pokusme se o to dalším obrázkem resp. tabulkou.

 

Obrázek / tabulka č. 18


Harmonizující energie resp. 32 částic na své cestě do harmonie z absolutní disharmonie k bráně mezi 1. a 2. prostorem. Energie nabývá stavů 1 v 3 v 5 v 7 v 9 a pohybů 2 i 4 i 6 i 8.


 

4 horizontální

síly

nižší relativně stabilní úroveň

 

III.

přechodová relativně nestabilní úroveň II.

vyšší relativně stabilní úroveň

 

I.

 

4 vertikální síly

pohyby

stav -atraktor

pohyb-komunikace

stav-atraktor

pohyby ve spirále

+ dostředivá

- odstředivá

 

 

3 generace 3KVARKU

leptony 3

mezony

baryony

KVANTOVÁ

PĚNA


vznik 3 typů 3


VYŠŠÍCH ELEMENTÁRNÍ

ČÁSTIC

9


fyzikální zákony

4 síly pro vznik

silná jádro +

slabá bílek (N) -

elektromag. obal-

gravitační skok +

 

abg 3

nej a vyšší stadia


ZÁŘENÍ


3 stavy 3PLAZMY

vznik 3

protonu,neutronu a elektronu

ATOMU


9


chemické zákony4 síly pro vznik

jádra atomu +

bílku, neut.(N) -

elekt.obalu -

gravitační skok +

 

prvky 3 nepřechodné

vnitř.přechodné

přechodné jako vyšší stadia


ATOMU PRVKU


ionty 3

mononuklerní

heteronukleární
MOLEKULY

vznik 3

eubakterie

archbakterie

urkaryotaBUŇKY

9


biologické zákony

4 síly pro vznik

jádra buňky +

cytoplazmy (N) -

buň. obalu -

gravitační skok +

 

vyšší stadia 3

biogenní org.

flora

fauna


BUNĚČNÝCH

ORGANISMU

rodiny 3

(muže,ženy, dětí)

firmy

(majit.,ved, zam.)

národa(ů)


3


CELÁ (É)

SPOLEČENSTVÍ


9


společenské zákony


4 síly pro vznik

jádra +

společ.prostředí

(N) -

včetně obalu resp. BYTÍ celku v 1.prostoru

gravitační skok +


k bráně mezi 1ním a 2hým protorem


(N) původní ( - ) znamená změnu na neutrální váhu resp. symbolické – NEVÍM v budoucí vyšší formě energie


Jak vidíte celý prostor je svým způsobem zmenšené Universum. Je to vrstevnatě strukturovaná energetická bytost ve větší či menší míře stability, kterou protékají částice ven do disharmonie a zpět do harmonie. K tomu všemu nám stačí 16 hrubohmotných a 16 jemnohmotných částic. Částice koncentrují do vyšších a vyšších uspořádanějších celků podle jasných a všeobecně platných pravidel, zákonů. Částice spolu musí navzájem komunikovat jinak nemohou harmonizovat.

 

(?) Zkusme si okomentovat předcházející tabulku. Uměli bychom najít všechny symboly 1-9 ve stavech a pohybech této energie.

 

(.) Možná, že nevidím všechny vzájemné vztahy, ale musím připustit, že takhle, jak to máte napsané, tam asi všechny najdete. Ale k tomu se jistě budeme vracet celou dobu Vašeho výkladu, ne?


(K) Ano, to máte pravdu. Tento mechanismus budeme používat stále, protože nic lepšího než příroda a Universum nevymyslíme. Máte nějakou jinou otázku?

 

(??) Víte, já v té Vaší tabulce nevidím těch dalších 16 jemný částic. Mohl byste je nějak zviditelnit?

 

(K) Ano pokusím se Vám ukázat, že všechny částečky i ta nejmenší má pro Universum neodmyslitelný význam. Bez nich by ničeho nebylo.


(??) Chcete mi říci, že máte řešení na úlohu o tom: Co je to BYTÍ?


(K) Dávám návrh řešení toho, čemu my lidé říkáme BYTÍ resp. zrod živých bytostí. I když já, považuji za bytosti i jakoby nehmotné částice. Je to jen úhel pohledu. Ale postupně. Energie ê-E1 ê jako nejvyšší padlý anděl – Světlonoš v 6tém prostoru vystřeluje ze sebe dále do disharmonie energii, ze které se stávají právě naše nejmenší částice. Bez Světlonoše by nebylo z čeho stavět. Je to samozřejmě relativní pohled, protože ta energie jím jen protekla. Ona sama rozhodla o své cestě do chaosu. Ale je pravdou, že bez jejího rozhodnutí by nebylo ani částic, ani atomů, ani buněk, ani nás, ani našeho ega. Bez Ega jakákoliv bytost nemůže BYTI. Nebylo by člověka, ani rodiny, ani společnosti. Nebylo by BYTÍ. Všichni lidé, každá částečka má vždy svůj úkol v Universu a pro BYTÍ Universa.


(??) Zase jste mi odpověděl a neodpověděl. Jak je to tedy s těmi jemnými částicemi v našem „ vědomém BYTÍ“?

(K) Omlouvám se . Hned to napravím.


(?) Co považujete již za živý organismus?

 

(.) Buněčný organismus. Ne, počkejte! Máme i viry, které můžeme považovat za živé a přitom nejsou buněčnými organismy.


(K) Hmm. Dobře. Namalujme si zase obrázek.


Obrázek č. 19

Tabulka vzájemné komunikace částic, předpokládající existenci supersymetrických částic 16 a 16.HH je označení pouze hrubohmotných kombinací částic

JJ je označení pouze jemnohmotných kombinací částic

HJ je označení vzájmených kombinací obou skupin tzv. hrubojemnohmotných


Mezi každou formou bytí je jakási horizontální nebo vertikální transformační brána (5).


(.) Všechny komunikují navzájem bez rozdílu.

 

(??) Proč by se měla vytvořit skupina hrubohmotná a jemnohmotná zvlášť?


(K) Máte pravdu, že spolu navzájem komunikují všechny, ale vyšší elementární částice se začnou tvořit vždy jen na jedné a na druhé straně. Vyšší relativně stabilní úroveň je možná jen u relativně stejně rychle se pohybujících částic resp. stejně hmotně podobných. Opět se zde jedná o nezbytnou energetickou rovnováhu vně i uvnitř.

 

(??) To mi nestačí, řekněte mi, proč?

 

(K) Dejme si příklad. Ty vzájemně komunikující částice, které se mají sevřít do vyšší úrovně komunikace a BYTÍ musí sladit nejen rychlost svého pohybu, ale i kvantitativní velikost. Když se podíváte na rozložení 1,5,10,10,5,1. Je pravděpodobné resp. nemožné, aby částice 1 a 1 s tak rozdílnými parametry navázaly a udržely relativně delší vztah resp. trvalý vztah až k další bráně. Částice 1/2187 a 32/ 2187 mají minimálně dva důvody, proč nemohou udržet trvalý vzájemný vztah ve formě vyšší elementární částice:

a)     jejich výskyt je nejmenší v celém prostoru, energeticky by docházelo k nevyváženosti

b)     obě částice jsou příliš rozdílné jedna je příliš hmotná a pomalá oproti druhé nejméně hmotné a velmi rychlé


Takže jejich sladění do vyšších vztahů na úrovni hrubohmotných a jemnohmotných v první fázi komunikace není možné energeticky udržet. Teprve až dosáhnou vyšší celky srovnatelné úrovně, především v rychlosti pohybu, což předpokládá i velikosti hmotnosti, pak dojde ke vzájemné komunikaci resp. od symbolu 6. A to je podle tabulky od velikost atomu resp. relativně nestabilní molekuly, kdy začnou vznikat jádra budoucích buněk, ale zatím bez cytoplazmy a bez buněčného obalu. Viry jsou jedno či vícemolekulové organismy resp. buněčná jádra. Vidíme, že se jedná o přechodový stav od atomu k buňce. Zde teprve dochází ke komunikaci obou skupin HH a JJ částic. V našem prostoru se samostatně vyvíjejí 3 skupiny energetických systémů HH, JJ a HJ. A všechny by měli umět mezi sebou vědomě komunikovat.


Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků