(K) Popsali jsme si 7 základních zákonů Universa, které ovládají každou částici resp. veškerou energii v Universu. Minule jsem Vám slíbil, že si popovídáme o struktuře vertikální brány mezi jednotlivými prostory.


(?) Zopakujme si, co se v každé bráně děje. Probíhají tam dva protichůdné děje. Které to jsou?

 

(.) V bráně dochází k destrukci větších částic na dvě částice při pohybu energie do větší disharmonie a zároveň dochází v bráně ke slučování či syntéze vždy dvou menších částic v jednu větší.


(K) Vím, že mluvíme o velmi specifickém místě. Možná jsme měli více pohovořit o čase a prostoru jako takovém, ale myslím si, že k těmto veličinám tvořených pohybující se energií, se vrátíme později. Vraťme se nyní k popisu brány. Je to obousměrné místo toku částic, kde dochází k transformaci energií resp. ke změně jejich koncentrace formou skoku. Zkusme si opět namalovat obrázek resp. sled obrázků.


Obrázek č. 62


Máme zde řez branou. Větší částice, která z našeho pohledu směřuje spirálově ze zdola na horu se dostává do maxima obvodové rychlosti resp. dříve zmiňovaného n -příčného pohybu (v 6,5,4,3 a 2-hém prostoru), který destruuje částici na dvě menší podle dříve řečených pravidel. V opačném směru se nám pohybují menší částice, které se naopak více a více harmonizují spirálovitým pohybem do jediného bodu v bráně. Brána není nic jiného než prostor se specifickými vlastnostmi, které tvoří energie tímto prostorem protékající. V případě, že jsou částice maximálně harmonizovány, dochází k syntéze, slučování vždy dvou částic do „původní“ částice s novou koncentrovanější genetickou informací ve vyšším prostoru.


(??) Můžete nám to přiblížit nějakým bližším způsobem.


(K) Dobře. Vezměte doma sklenici s vodou nalijte do ni barevně odlišitelný sirup, třeba pomerančový. Nechte ho usadit na dně a pak sledujte, co se děje s jednotlivými částicemi vody a sirupu. Branou je pro nás hladina vody, jako rozhraní kde se mění prostor. Při velkém míchání může dojít ve středu víru k průniku molekul vzduchu do vody a naopak voda na okrajích sklenice je vytlačována do původního prostoru vzduchu. Zkusím namalovat sled alespoň 3 obrázků.


Obrázek č.63 a) b) c)


(?) Co vidíme?

 

(K) Dívejte se, jak se pohybuje voda ve sklenici při silnějším a silnějším míchání resp. sirup s vodou. Nyní si představte, že síla, která míchá vodou se rovná obrovské gravitaci, která je například uprostřed galaxie resp. černé díře. To jsou ta místa, kde dochází k průtokům částic, energie mezi prostory. Každá taková brána je obousměrná. Prostor je pružný a mění se na základě energetické koncentrace částic v onom prostoru. Je možné za určitých energetických podmínek otevřít bránu kdekoli, ale musíte k tomu mít dostatek energie. Jinými slovy ji otevřít bez dostatku energie nelze.


(??) Uměl byste mi dát podobný příklad bran na našem těle? Říkal jste přece, že všude je tento princip stejný, ne?

(K) Jistě si pamatujete, že jsme mluvili o 9 hrubohmotných a 9 jemnohmotných tělech. Zmiňovali jsme se o 7 čakrách, které jsou v našem těle. Jsou to energetické brány. Máme 7 velkých čaker a 3x7 malých čaker na 12 meridiánech po celém těle. Každé ze 7 jemnohmotných čaker je přiřazena v hrubohmontém těle hormonální žláza, která produkuje příslušný hormon a tím předává původní informaci, která vzešla z mozku, dál do periférií těla.


(.) Aha, původní forma informace je transformována do jiné podoby, ale svou informaci si zachovává. Je to opravdu identické s Vaší představou pohybu částic a jejich přeměně v celém Universu a ony transformace probíhají především na oněch 7 branách.

 

(K) Každá z čaker pracuje s jiným typem energie. Znova opakuji, chceme-li udržovat energetickou harmonii svého těla jako celku, musíme se starat o všechna svá těla a maximálně je slaďovat.

 

Doufám, že začínáte vnímat dokonalost BYTÍ ve všech jeho stavech a pohybech a může nás v tom poučit ona symbolická číselná řada 0,1,2,3,4,5,6,7,8 a 9, která nám všechno toto popisuje.

 

(??) Už jsem si zvykl na Vaše příklady z numerologie, tarotu, případně dalších metafyzických věd. Můžete v tomto smyslu doplnit symbol „7“?

 

(K) Začněme tarotem. Ve velké arkáně je pod symbolem VII. karta vozu. Je to cesta, kdy opouštíme důvěrně známé prostředí a vydáváme se s plnou důvěrou a radostí do hledání ztraceného Ráje či jen do dalšího kroku uplatnit se. Zároveň signalizuje riziko nezkušenosti v novém místě, ale i zkušenost a obratnost v řízení vozu. Proto může tato být přijímána jako problematická, protože přináší změnu a tedy možné problémy a konflikty.

 

(?) Myslím, že jinými slovy popisuje průchod či průjezd branou ze  známého světa do nám neznámého světa za branou.

 

(??) A co „7“ malé arkány?

 

(K) Mečová „7“ presentuje sílu poznání a bystrý rozum těsně před branou v tom pozitivním smyslu, ale její duální protipól je lest, zákeřnost a klam. Musíme si dávat velký pozor, protože jsme zkoušeni z pochopení dobra i zla. Může se také stát, že obelháváme sami sebe.

 

Pohárová „7“ je též kartou klamu, iluzí. Tato karta nás vyzývá k plnému soustředění, čisté diplomacii a práci na sobě. Ona totiž v takovém případě slibuje neočekávanou pomoc, zvolíme-li realistický cíl v našich plánech, co chceme dál. Je zde zkouška ve formě rozpadu původně známých hodnot. To opět souvisí s přechodem branou.


Mincová „7“ znamená potřebu trpělivosti a pomalého růstu. Znamená, že kladný výsledek je na cestě, ale nesmíme spěchat všechno má svůj čas. Znamená to, že musíme něco dodělat nebo se musí na něco čekat a to v hrubohmotných či jemnohmotných úrovních BYTÍ. Je to doba zrání, nových myšlenek a poznání. Jinými slovy se blížíme do závěrečné fáze před branou.


Žezlová „7“ prozrazuje, že jsme napadáni a zkoušeni okolím, konkurencí. Velmi často stojíte i proti přesile, ale bojujete z výhodnější pozice. Jste obratní a bdělí a když nebude lehkovážní, pak vyhrajete. Jinými slovy procházíte poslední zkouškou před vstupem do brány, ve které se transformujete pro nové úkoly pro Universum i sebe. Je to především zkouška, kdy máte dokázat, že si stojíte za svým názorem a svým přesvědčením.


(.) Vypadá to, že to koresponduje s Vaším výkladem „7“.


(??) A co ta numerologie?


(K) Lidé, kteří jsou nositeli osudového čísla „7“ mají v životě většinou problémy a potíže. Mají problémy s rozlišením reality ve svém životě, ale jsou velmi důležití pro ostatní lidi, kterým umí dobře poradit, protože jsou zkušení a chytří. Jsou to lidé, kteří jsou zkoušení ze všech svých znalostí z minulých životů a musí dokázat svou kvalifikaci během tohoto života pro nové vyšší úkoly v životech dalších. Představte si to jako maturitní zkoušku, jako závěrečnou zkoušku po docházení a vzdělávání se na střední škole.


(.) Máte pravdu jsme zkoušeni z celé látky, kterou jsme se v průběhu let učili.

 

(K) Samozřejmě je to o Vašem budoucím životě a Vašem budoucím pracovním zařazení, které budete moci či smět vykonávat pro Universum a své BYTÍ resp. ve svém novém očekávaném BYTÍ.  Je to most do nového prostoru. Je to brána, kterou musíte projít.


(.) Ještě prosím popište vztahy v numerologické mřížce.


(K) Namalujme si obrázek.

Obrázek č. 64„7„ je součástí 3 linií. Všimněte si, kterých :


1-4-7     linie praktického života

Mají to lidé, kteří mají hodně životních zkušeností, jakoby vrozených nebo je v tomto životě mají nabýt resp. rychle zopakovat


3-5-7    linie prosazení

Tato linie přesně souvisí s tou výše uvedenou, protože víme-li a známe-li, pak využíváme, ale i zneužíváme vyšší úrovně poznání. Jsme schopni lépe rozumět zákonům Universa. Toho bychom měli využívat a prosazovat snadněji své záměry prostřednictvím svých „vrozených“ resp. dříve nabytých zkušeností.


7-8-9    linie duchovní

Jak víte, již se nacházíme v druhé části číselné řady, tím pádem i ve vyšších tělech. Zde bychom měli začít komunikovat a pracovat nejen se svými vyššími těly, ale okolními systémy a to nejen podvědomě, ale i vědomě.


(?) Co více k tomu dodat?

 

(K) Snad jen to, že jsme definitivně ukončili symbol „7“.

 

Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků