(??) Mohl byste mi vysvětlit, co vlastně myslíte velkou a malou vertikálou či horizontálou?

 

(K ) Nejlépe bude, když si rovnou namalujeme obrázek. Dlouho jsme žádný neměli.


Obrázek č. 38 Popis struktury Universa a schéma energetické propojenosti jeho jako celku a jeho jednotlivých částí


VV …velká vertikála

VH …velká horizontála

mv …malá vertikála

mh… malá horizontála


(??) Z obrázku je patrno, že všechny částice v Universu dělíte na hrubohmotnější a jemnohmotnější, nejen ty v prvním prostoru, že?


(K) Ano máte pravdu, díky duálnímu dělení částic na každé bráně, můžeme tyto částice v každém prostoru rozdělit na dvě skupiny. Každá z bytostí i ve vyšších prostorech je vždy ve struktuře HH, HJ a JJ částic, které se v prostoru nacházejí. Vrátím-li se do prvního prostoru k 32 částicím a jejich kombinacím dostávám 3 skupiny různých kvalitativně a kvantitativně rozdílných archetypů, bytostí. Jinými slovy existují zde, nám známé hrubohmotné hvězdy, galaxie, skupiny galaxií i jednotlivé vesmíry, kterých je 96. Ke každé z těchto bytostí existuje duálně energeticky rovnocenná bytost na jemnohmotné úrovni BYTÍ. Všechny tyto HH, JJ a HJ bytosti spolu navzájem komunikují, tak roste nebo klesá jejich energetická koncentrace a společně pracují na postupu do vyšších ( nižších ) prostorů, chcete-li úrovní BYTÍ.


(??) Když se podívám na levý sloupec JJ energií či bytostí, vidím tam uvedený výčet bytostí. Můžete ho okomentovat?

 

(K) Ano, jak jsme již několikráte sdělili, jsou v našem prostoru nejen energie v podobě jemnohmotného záření, elementárních částic, bioplazmy, či astrálních těl z I., II. či III. generace částic, což jsou energie, které vnímáme my jako svou jemnohmotnou součást svého HJ BYTÍ. Ve stejném prostoru existují čistě jemnohmotné bytosti, které jsou někdy nazývány mocnostmi. V té nejvyšší podobě jemnohmontého BYTÍ v tomto 1-ním prostoru mají podobu andělů, archandělů a knížectví. To je známá hierarchie vyšších bytostí. Zde jsou jen přiřazeny do jednotlivých prostor svého BYTÍ.


(.) Dobře, máme je nějak nazvané. Svým způsobem dokazujete oprávněnost jejich existence resp. BYTÍ. Říkáte, že jsou nám v jistém slova smyslu, nadřazeni.


(??) Můžete mi říci, co jejich náplní práce?


(K) Měli bychom si uvědomit, že tyto bytosti jsou složeny jak, z částic vypadávajících ven, tak harmonizujících zpět. Máme tedy duální bytosti pracující pro řád s vyšší disharmonií, chcete-li pro chaos a bytosti pracující pro vyšší harmonii. Každá tato skupina bude mít jiný úkol. Snažíme si dokázat, že jsou svou energetickou koncentrací kvantitativně i kvalitativně rozdílní. I toto bude odlišovat jejich úkoly, tak jako je odlišná práce generálního ředitele firmy od práce vrátného či rozdíly mezi úkoly ministra vlády od zaměstnance ministerstva. Všichni jsou na svých místech z nějakých důvodů a s nějakými úkoly, které mají splnit pro sebe jako bytost, ale také pro okolí. Vždy musí existovat poptávka po jejich práci, která je zaplněna nabídkou. Svou činností vytvářejí resp. ovlivňují prostředí pro okolní systémy (podsystémy). I naše rozhodnutí a činnosti jsou energetickými výstupy, které též ve formě vstupů do okolních systémů ovlivňují okolí. Vytváříme si tak navzájem prostředí zkoušek a podmínky našeho individuálního růstu resp. rozdílných podmínek pro harmonizaci či dis-harmonizaci podsystémů, systémů a tudíž i zpětně nadsystémů. Naše vlastní ať vědomé či nevědomé úkoly činíme nebo bychom měli činit pro sebe-poznání a to samozřejmě v závislosti na našem stavu poznání sebe a okolního prostředí. Vytváříme si navzájem podmínky pro námi dosud nesložené zkoušky, které mají zdokonalit, kombinovat a zharmonizovat naši hrubohmotnou i jemnohmotnou DNA.


(??) Můžete na struktuře Universa resp. našeho 1-ního prostoru se 32 částicemi ukázat totéž? Abychom se dobrali kvantitativně kvalitnímu pohledu na energie na naší úrovni BYTÍ?


(K) Chápu, namalujeme si další obrázek.


Obrázek č. 39 Struktura energií prvního prostoru s uvedením jednotlivých základních forem BYTÍ ve skupinách HH,HJ a JJ


(?) Co vidíme?

 

(K) Jednotlivé úrovně označené 1. až 12. se navzájem odlišují tím, že jsou z více či méně vrstev . Všechny systémy jsou postaveny ze 32 částic, ale ve vzájemných vztazích, jde o kvalitativně vyšší formy BYTÍ. Kvantitativní systémy a nadsystémy jsou též z 32 částic, ale jejich struktura je ze stejné úrovně BYTÍ. Dá se říci, že vzájemné vztahy jsou kvalitativně rovnocenné ( stejná archetypální stavba ) a liší se pouze množstvím resp. počtem podsystémů v systému. Jde tedy o kvantitativní vztahy.


(?) Cítíte ten rozdíl?


(K) Dám příklad. Kvalitativní rozdíl je mezi atomem, buňkou a lidskou rodinou. Naproti tomu kvantitativní příklad je vztah atomu prvku helia k jakémukoliv jinému prvku, třeba zlatu nebo vztah bakterie, cibulky tulipánu a člověka, atd..


(.) Myslím, že už chápu.


(??) Teď mě napadá otázka, která mi už dlouho vrtá hlavou. Mluvil jste, že máme 9 hrubohmotných a 9 jemnohmotných těl. Možná, že je ta pravá chvíle to vysvětlit. Co VY na to?


(K) Dobrá. Namalujme si nyní pro změnu tabulku.Tabulka č. 40 Energetická struktura člověka jako HJ bytosti s hrubohmotný a jemnohmotným tělem, chcete-li tělem a duší ( 9HH těl a 9 JJ těl - nezapomínejme, že všechny bytosti 1-ního prostoru, takže i my jsme složeni ze 32 částic )Počet těl/částí

1=3

HH těla

ze 32 částic

TĚLO 1=3=9

JJ těla

ze 32 částic

DUŠE

1=3=9

Energetické kanály pro tok určitých generací částic

vstupy a výstupy

vyšších koncentrací


intuice

talenty

vlohy

9-té


vstup nebe

informace

zadání vyšších úkolů pro podsystémy

EKTODERM

koncový mozek

absolutní vědomí

universální

vědomí

kosmické

vědomí

12

8-mé


střední, mezimozek

12

7-mé


zadní mozek

část smyslů

960 do podsystémů a 12 do jádra (32x3 + 288x3)

6-té


analýza a distribuce

informace v určitých podmínkách

MEZODERM

smysly, nervy

intuitivní tělo

96 (32x3) informace všech 3 generací v podvědomí, vědomí i nadvědomí5-té


štítná žláza, nervy, krk, ruce

karmické tělo

16 (4+4+4 ) s 4 nosiči informace

kompletní historie vývoje

vstupy a výstupy

nižších koncentrací


pudy instinkty

4-té


srdce, kosti, svaly,cévy,

vyměšov.soust.

mentální tělo

12 (4+4+4) elekt., mion. a taunová I, II + III. gen.

3-tí


vstup země

práce s dekoncentrací

a koncentrací

energie

ENTODERM

žlázy,dýchací a trávicí ústrojí

astrální tělo

10 (4+4 ) + 2 elektron. a mionová I.+II.gen. s 2 nosiči informace

2-hé


pohlav. org., ledviny, močový.měch.

emocionální

tělo

6 (4) +2 I.gen. s 2 nosiči informace

1-ní


rozkrok, dolní končetiny

fyzické JJ tělo

4 elektronová

I. generace částic


Většina věcí uvedená v tabulce je známa. Snad jedině sloupec úplně vpravo je s novými informacemi. Zde je znázorněno propojení energetických kanálů v jednotlivých čakrách s uvedením jednotlivých částic či generací částic do jediného systému, v analogii s rozložením hrubohmotných částic do jednotlivých generací. Jen zopakuji, že je to elektronová, mionová a tauonová generace. Jde o ilustrační příklad vývoje částic. Čím vyšší čakra, tím vyšší úroveň částice. Jak vidíte, vše je navzájem propojeno nejen v našem těle, systému, nejen v mikrosvětě, ale všechno má návaznosti až do jádra Universa, chcete-li do makrosvěta.


(.) Jde, jak říkáte o energetické vertikální a horizontální toky částic v celém prostoru Universa, které by měli být maximálně vyrovnány bez větších extrémů proti jejich středové hodnotě, průměru. Lze to, tak říci? V případě, že by tomu tak nebylo či není, pak například jeden podsystém má nadmíru energie proti druhým nebo naopak má velmi málo. To znamená, že v systému bude někde blok toku energie, chcete-li chyba. Nedojde-li k okamžité nápravě v energetické balanci, dojde následně k větším či menším problémům uvnitř systému a pak i navenek systému.


(K) Skvěle. Jde o to, že bychom si měli vždy uvědomovat a vědět, jak nejlépe udržet naši energetickou rovnici BYTÍ mezi tělem a duší, chcete-li jednotlivými JÁ.

Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků