Protože opakování je matka moudrosti, tak zopakuji, jak budeme označovat texty dialogů:

(K) můj komentář či průvodní slovo

(?) moje otázka na posluchače

(??) otázka posluchače na mne

(.) posluchačova odpověď

 

(K)  Celou dobu budeme používat následující číselnou řadu symbolů pro všechny existující děje v přírodě a ve společnosti.


0

1 současný stav systému

2 rozhodnutí systému o změně – pohyb do budoucího stavu ( vize )

3 vznikající vnitřní a vnější stavy systému vedoucí k nové struktuře budoucího BYTÍ

4 rotační pohyb mezi potenciálními subjekty a objekty budoucího BYTÍ

5 analýza stavu systému před vznikem nové struktury BYTÍ

6 pohyb dohodnutým směrem, resp. uzavření vzájemné dohody o budoucím BYTÍ

7 postupná transformace vnitřních stavů nového BYTÍ

8 postupná harmonizace, koncentrace a ekonomizace vzájemných pohybů

9 dosažení a fixace naplánovaného stavu, budoucího BYTÍ a uvolnění energie pro nové investice

…. tento proces komunikace je platný pro každý okamžik BYTÍ jakékoli formy energie resp. jakéhokoliv energetického systému (dále jen E.S.), bytosti, archetypu, informace,…. .


(??) Prosím Vás můžete mi říci, proč zrovna tuto a ne jinou řadu?


(K) Vy se ptáte na samotnou podstatu stavby a komunikace celého Universa, vesmíru a Boha a zároveň jsem ji naznačil již minule. Energie neexistuje bez vzájemného bytí ve svých stavech a pohybech. Místo číselných symbolů si tam můžete dát cokoliv, třeba A,B,C,.. nebo leden, únor, březen,… . Důležité je, co mají čísla, písmena, slova, obrázky představovat. O čem mají vypovídat a vypovídají? Myslím si, že čísla jsou k tomu nejvhodnější.

 

(?) Jak jste si mohli všimnout, k číslu „0“ jsem neudělal žádnou poznámku. Proč si myslíte, že jsem k ní NIC nepoznamenal?

 

(.) „0“ v matematice znamená, že nic nemáme. To NIC nemůže mít žádný stav, ani pohyb. Nemáme žádnou formu energie.

 

(??) Mohlo by se logicky usuzovat na pohyb, ale může NIC dělat nějaký pohyb?


(K) Správně „0“ má výsadní postavení. 0 nám nic změnit nemůže, protože nepředstavuje žádnou formu energie. Mohu Vám nekonečněkrát říkat NIC a Vy se ode mne NIC nedovíte, takže Vás nebudu ničím ovlivňovat. Každý máme svou volbu svobodné vůle neposlouchat či poslouchat. Být systémem uzavřeným či otevřeným, pro ten který typ nabízené, vstupující energie. Můžete klidně vypnout počítač a bude to. Rozhodli jste, že žádnou změnu nechcete.

(?) Pro toho, kdo zůstal na příjmu, mám otázku. Co si představíte pod symbolem „0“?

 

(.) 0, NIC si představuji jako černou tmu nebo naopak jako průhledné transparentní bílo.

 

(K) Je to těžké, že. Představivost částečně selhává. V reálném životě se nikdo bez fantazie a představivosti neobejde. O tom se zřejmě vzájemně nemusíme přesvědčovat, že? Nula je velmi důležitá. Bude nás provázet a provází nás stále životem stejně jako všechny ostatní symboly. V různých náboženství a mytologií, se většinou udává, že na počátku všeho nejdříve nebylo NIC, tma, původní pravodstvo, .. . Ona první „0“ je zde stále s námi, na to nezapomínejme. Matematici se přou o to, zda 0 je číslo. Ale pojďme dál. Přenesme naši představivost k symbolu „1“, k první dualitě extrému (0 versus 1). Nejde o „ klasickou“ dualitu, protože obě proti sobě stojí subjekty by měli být energeticky stejně veliké, což v tomto případě není splněno.


(?) Co si představíte pod symbolem „1“?

 

(.) Všechno.

 

(?) Můžeme říci nekonečno?

 

(.) Potom by nekonečno „ ∞“ bylo VŠECHNO a jednička „1“ jen NĚCO.

Myslíte to tak?


Obrázek č.1 NIC a NĚCO

 (K) Ano, ale svým způsobem nám na tom nyní nezáleží.


(??) Jak to?

 

(K) V tomto okamžiku nám vznikly dvě duality “NIC a VŠECHNO“ a druhá „ NIC a NĚCO „. Ono NĚCO může být jakkoli malý kousíček energie, informace, částice,…. Řekli jsme si, že vše budeme nazývat energií. Teprve později si ji budeme pojmenovávat, řekněme druhovým jménem. Energii VŠEHO či jen NĚČEHO označuji „1“. Jinými slovy prostě mám jakoukoli energii energie.


(?) Proč je to jedno, o které z dualit mluvím?

(K) Protože, Vám později vysvětlím, že vznikají oba dva tyto stavy. Zároveň vysvětlíme, proč pro makrosvět ( VŠECHNO ) a mikrosvět (NĚCO) platí stejná obecné platná pravidla. Pro osvěžení výkladu mohu uvést příklad, kdy využíváme symbolů 0 a 1. Můžete se s nimi setkat třeba v počítačových programech a databázích. Jde o tzv. strojový kód. Digitálním způsobem za pomoci dvou symbolů 0 a 1, jsme schopni definovat, skladovat a upravovat v počítači cokoli.

Abychom nebyli příliš fyzikálně a matematicky strozí, můžeme z esoterického duálního pohledu přiřadit vlastnosti JANG a JING. „0“ je JANG a „1“ je JING. To je velmi důležité uvědomit si při meditacích. Zde, ale máme energie energeticky vyrovnané. Jistě se k tomuto tématu vrátíme.


Obrázek č. 2 Monáda


(K) Myslím, že v tomto okamžiku se dostáváme do situace, kdy bych Vás rád požádal o malý pokus. Možná se Vám bude zdát triviální, protože on taky triviální je, ale je velmi důležitý pro pochopení Pansofie, stejně jako pro naše každodenní rozhodování. Definovali jsme si NIC a VŠECHNO resp. NĚCO. Představte si situaci, že Vy jste tím VŠÍM a kolem sebe nemáte NIC. Jste pouze sami se sebou. Pro dokonalejší vizualizaci situace bude asi lepší, když zavřete oči, protože kolem Vás není nic, ani světlo a zvuk, prostě NIC.

(?) Mám na Vás dvě jednoduché otázky: „Čím se budete zabývat?“ a druhá „Budete vnímat a využívat prostor a čas?“


(K) Vaše odpovědi si rád přečtu v diskusi, případně nějaké uvedu v příštím díle. Určitě však budeme pokračovat dále a zobecníme si výsledky testu.


Stažení tohoto dílu seriálu do Vašeho PC:

.doc ve formátu .doc (Microsoft Word)
.pdf ve formátu .pdf (Adobe Acrobat)
Webdesign, programování a správa Infinetum

Rekonstrukce bytů Prodej moderního umění Ofsetový tisk letáků